Zdjęcia pojawią się jak już wyprawa ruszy i dotrę przynajmniej do Katmandu.